Kleinzee Skool

Kleinzee Sentrum vir Leer en Ontwikkeling

Ons Leuse

VIRES EX UNITATE

forces arising from unity

Ons is verbind tot die waardes van Professionalisme, Deernis, Respek, Geesdrif en Integriteit

Ons Visie

‘n Inklusiewe skool van uitnemendheid wat die unieke behoeftes van alle leerders aanspreek en geleenthede vir almal bied om tot hul volle potensiaal te ontwikkel.

Ons Missie

Skep van ‘n veilige inklusiewe omgewing vir alle leerders.

Om kennis, vaardighede en waardes aan te leer om sodoende produktiewe en verantwoordelike individue in die samelewing te kan wees.

Om leerders holisties toe te rus vir die toekoms.

Ons Omgewing

The ocean stirs the heart, inspires the imagination and brings eternal joy to the soul.

Robert Wyland

Ons Dorp

Kleinzee Museum

Ons Skool

Ons Kinders

Close Menu