Kleinzee Skool

Geskiedenis

Jack Carstens het die eerste diamante in die omgewing gevind in 1925. Kinders van werknemers het skool gegaan op Grootmis, net buite die bestaande Kleinzee. Jack Carstens se vrou, Minx, was die eerste onderwyseres. Sy het ‘n skool in die buitekamer van haar huis in 3de straat begin. Alle klasse was in Engels aangebied en almal van Graad 1-7 was in een klaskamer.

In 1946 het die maatskappy ‘n skool gebou. 9 leerders het die skool bygewoon in die menasie, wat ook as bioskoop en biblioteek gedien het. In 1959 het Kleinzee Primêre Skool verskuif na ‘n opslaangebou, wat later uitgebrei het om die bestaande perseel te word.

Die Departement van Kleurlingsake het ‘n aparte skool gestig vir die kinders van werknemers van Steinkopf en Komaggas. In 1975 het De Beers die skool geprivatiseer en die naam verander na Zonderberg Primêre Skool.

In 1991 het Kleinzee Primêre Skool en Zonderberg Primêre Skool saamgesmelt om een dubbelmedium skool, te vorm vir al die kinders van werknemers wat in Koingnaas en Kleinzee woonagtig is. As gevolg van die groot aantal leerders, het die skool verdeel in ‘n Junior en Senior Primêre skool.

In 2014 het KSLO as departementele skool begin. Die unieke skool bestaan uit drie strome nl. Hoofstroom, Ondersteuningstroom en Vaardigheidstroom. Die skool het ook sy eerste koshuis geopen. Die skool bestaan vandag uit die KleuterKampus, JuniorKampus, SeniorKampus.

Close Menu